มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  ประชาสัมพันธ์   >  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ 3 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของสำนักงาน ป.ป.ช.  
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ 3 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ผู้เข้าชม : 241

สำนักงบประมาณ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรสำนักงบประมาณเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด "GOOD GUY RUN 2022" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ของทุกภาคส่วนในการร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริต พร้อมนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04.00 - 08.00 น. โดยเริ่มต้นการเดิน - วิ่ง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://race.thai.run/goodguyrun2022 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: GoodGuyRun2022

 

 

วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2565 | 16:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 31 ต.ค. 2565 | 19:29 น.