มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  ประชาสัมพันธ์   >  ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565  
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565
ผู้เข้าชม : 218

                   ด้วยรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมชมงานผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช. และ/หรือการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

                   ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานผ่าน Facebook Fanpage สำนักงาน ป.ป.ช ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 25 พฤศจิกายน 2565 โดยลงทะเบียนแจ้งรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.nacc.go.th/naccRegister/naccRegZero.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช.

โทร. 0 2528 4800 ต่อ 4223 และ 4713

วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2565 | 16:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 พ.ย. 2565 | 17:52 น.