มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   >  ประกาศนโยบาย “งดการให้ ไม่รับของขวัญ Declaration of “No Gift Policy”  
ประกาศนโยบาย “งดการให้ ไม่รับของขวัญ Declaration of “No Gift Policy”
เริ่ม
29ธ.ค. 65
00:00
สิ้นสุด
30เม.ย. 73
00:00
ผู้เข้าชม : 300

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ประกาศนโยบายสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยขอความร่วมมือบุคลากรทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณ “งดการให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาลด้วยคำอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์  ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ประกาศ : 29 ธ.ค. 2565 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 29 ธ.ค. 2565 | 15:58 น.