มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  ยุทธศาสตร์และแผนฯ   >  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงบประมาณ พ.ศ.2566   
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้เข้าชม : 116
วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2566 | 00:00 น.