มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  ยุทธศาสตร์และแผนฯ   >  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้เข้าชม : 319
วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2566 | 00:00 น.