มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  ประชาสัมพันธ์   >  QR Code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วม ในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566  
QR Code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วม ในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
ผู้เข้าชม : 183
วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2566 | 00:00 น.