มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   >  แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการสำนักงบประมาณ Dos & Don'ts  
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการสำนักงบประมาณ Dos & Don'ts
เริ่ม
23ธ.ค. 65
00:00
สิ้นสุด
28เม.ย. 73
00:00
ผู้เข้าชม : 245
วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2565 | 00:00 น.