มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   >  แนะนำหนังสือ บทความ   >  วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2   
วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
ผู้เข้าชม : 135

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ ขอประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และภารกิจงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบ โดยสามารถเข้าไปดูได้ตาม Link ที่แนบมานี้

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการ ป.ป.ช.

สรุปย่อบทความ (ไทย-ENG)

e-journal

วันที่ประกาศ : 13 ก.พ. 2567 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 13 ก.พ. 2567 | 18:11 น.