มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   >  สื่อวิดิโอ   >  สื่อวีดิทัศน์ถอดรหัสคอร์รัปชัน   
สื่อวีดิทัศน์ถอดรหัสคอร์รัปชัน
ผู้เข้าชม : 120

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ ขอประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ถอดรหัสคอร์รัปชัน และแอนิเมชั่น (Animation) ผลการศึกษาประเด็นการทุจริต ตามโครงการ TaC Team ที่ทางสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำขึ้น 

สื่อวีดิทัศน์ถอดรหัสคอร์รัปชัน

แอนิเมชั่น (Animation) ผลการศึกษาประเด็นการทุจริต ตามโครงการ TaC Team

วันที่ประกาศ : 13 ก.พ. 2567 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 13 ก.พ. 2567 | 18:36 น.