มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  ผลการดำเนินงาน   >  รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Annual Report 2023)  
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Annual Report 2023)
ผู้เข้าชม : 114
วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2567 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 มี.ค. 2567 | 11:56 น.