มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  บุคคลต้นแบบ ประกาศเกียรติคุณ บทความ   >  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาววนิดา กาญจนะศรีวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองกฎหมายและระเบียบ ในวันเกิดครบรอบ 60 ปี ของสำนักงบประมาณ 14 กุมภาพันธ์ 2562   
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาววนิดา กาญจนะศรีวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองกฎหมายและระเบียบ ในวันเกิดครบรอบ 60 ปี ของสำนักงบประมาณ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้เข้าชม : 754

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาววนิดา  กาญจนะศรีวรรณ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองกฎหมายและระเบียบ ในวันเกิดครบรอบ 60 ปี ของสำนักงบประมาณ 14 กุมภาพันธ์ 2562  บนเวทีในการรับประทานอาหารร่วมกันก่อนการมอบรางวัลทีมชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสีประจำปี  

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้รับหนังสือจากกรมไปรษณีย์โทรเลขแจ้งให้ทราบถึงการทำความดีของ นางสาววนิดา  กาญจนะศรีวรรณ   โดยนางสาววนิดาได้เรียนให้ทราบความเป็นมาและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้กล่าวชมเชย พร้อมทั้งได้กล่าวในการประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  ได้รับทราบการกระทำความดีดังกล่าว  โดยกระจายเสียงตามสายให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณได้รับทราบด้วย 

นางสาววนิดาได้กล่าวถึงความเป็นมาว่า เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2561 ระหว่างการเดินทางกลับบ้านบริเวณเขตดาวคะนอง  พบกระเป๋าสตางค์ของนักศึกษารายหนึ่งตกหล่นอยู่ที่พื้นถนน  นางสาววนิดาได้ตรวจพบเบอร์โทรศัพท์ภายในกระเป๋าจึงได้ติดต่อกับนักศึกษาดังกล่าว  และได้นำกระเป๋าส่งคืนให้กับนักศึกษาโดยการส่งทางพัสดุที่ไปรษณีย์กระทรวงการคลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์สองท่านได้รับทราบว่าเป็นการส่งกระเป๋าพร้อม เงินสด บัตรประจำตัว และบัตรเครดิต และได้ลงรายละเอียดทุกรายการบันทึกไว้ที่พัสดุดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้นางสาววนิดาไม่ทราบว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขจะมีหนังสือกล่าวชมเชยแจ้งให้ผู้บริหารทราบ ตนเองรู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรติและการกล่าวชมเชยจากผู้บริหาร โดยตนเองได้กระทำไปเพราะนึกถึงใจเจ้าของซึ่งเป็นน้องนักศึกษาที่ได้ทำของหายไม่คาดว่าจะได้รับเกียรติมากอย่างนี้

 

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2562 | 00:00 น.