มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฏและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   >  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 360

ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0001.PDF

วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 2562 | 00:00 น.