มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   >  สื่อวิดิโอ   >  ขอเชิญชมสปอตโฆษณา “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีมีความละอายในการกระทำการทุจริต ซึ่งเป็นการทำลายชาติ และไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชุด ยกย่อง  
ขอเชิญชมสปอตโฆษณา “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีมีความละอายในการกระทำการทุจริต ซึ่งเป็นการทำลายชาติ และไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชุด ยกย่อง
ผู้เข้าชม : 637
วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 มิ.ย. 2562 | 09:15 น.