อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  ด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๐๒/ว๑๕๒ ลว ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน  
ด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๐๒/ว๑๕๒ ลว ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
ผู้เข้าชม : 24850

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๐๒/ว๑๕๒ ลว ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

วันที่ลงประกาศ : 31 ส.ค. 2566   |   13:37   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 7783 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 124.37 KB

คู่มือปฏิบัติการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับหน่วยรับงบประมาณ)

วันที่ลงประกาศ : 07 ก.ย. 2566   |   21:46   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 3669 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 944.14 KB

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

วันที่ลงประกาศ : 07 ก.ย. 2566   |   21:50   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1948 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 119.04 KB

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.ย. 2566   |   09:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2060 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 50.13 KB

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

วันที่ลงประกาศ : 09 ก.ย. 2566   |   19:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1573 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 55.50 KB
วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 09 ก.ย. 2566 | 19:17 น.
0 Shares