อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ด่วนที่สุด นร ๐๗๐๒/ว ๗๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ด่วนที่สุด นร ๐๗๐๒/ว ๗๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้เข้าชม : 2102

ไฟล์แนบ

เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf.pdf

วันที่ลงประกาศ : 24 มี.ค. 2566   |   16:14   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1158 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.68 MB
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 2566 | 16:20 น.
0 Shares