ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  คำถามที่พบบ่อย   

คำถามที่พบบ่อย


ถาม

ขอหารือการกำหนดคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน

ผู้เข้าชม 38
ตอบ

คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อเปิดเอกสาร

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

เรื่องที่ 19 ขอหารือการกำหนดคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2562   |   15:50   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 546.79 KB
ถาม

ขอหารือน้ำหนักรถเฉพาะกิจ (บรรทุกขยะ) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ผู้เข้าชม 29
ตอบ

คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อเปิดเอกสาร

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

เรื่องที่ 18 ขอหารือน้ำหนักรถเฉพาะกิจ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2562   |   15:48   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.59 MB
ถาม

ขอหารือในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์กระบะดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน

ผู้เข้าชม 29
ตอบ

คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อเปิดเอกสาร

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

เรื่องที่ 17 ขอหารือในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์กระบะดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2562   |   15:40   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.48 MB
ถาม

สอบถามข้อมูลปริมาตรกระบอกสูบรถยนต์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

ผู้เข้าชม 26
ตอบ

คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อเปิดเอกสาร

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

เรื่องที่ 16 สอบถามข้อมูลปริมาตรกระบอกสูบรถยนต์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2562   |   15:35   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.62 MB
ถาม

ขอหารือรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์

ผู้เข้าชม 31
ตอบ

คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อเปิดเอกสาร

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

เรื่องที่ 15 ขอหารือรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2562   |   15:04   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.64 MB
ถาม

ขอหารือคุณสมบัติครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการฯ

ผู้เข้าชม 32
ตอบ

คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อเปิดเอกสาร

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

เรื่องที่ 14 ขอหารือคุณสมบัติครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2562   |   15:03   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.50 MB
ถาม

ขอหารือกรณีการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ผู้เข้าชม 24
ตอบ

คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อเปิดเอกสาร

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

เรื่องที่ 13 ขอหารือกรณีการจัดซื้อ รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2562   |   15:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.59 MB
ถาม

สอบถามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ มีนาคม 2558

ผู้เข้าชม 13
ตอบ

คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อเปิดเอกสาร

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

เรื่องที่ 12 สอบถามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ มีนาคม 2558.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2562   |   14:41   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 445.54 KB
ถาม

ขอหารือเกี่ยวกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้เข้าชม 74
ตอบ

คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อเปิดเอกสาร

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

เรื่องที่ 11 ขอหารือเกี่ยวกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2562   |   14:40   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.71 MB
ถาม

หารือการจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

ผู้เข้าชม 27
ตอบ

คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อเปิดเอกสาร

ไฟล์แนบ

เรื่องที่ 10 หารือการจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2562   |   14:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 459.78 KB
ข้อมูลทั้งหมด : 26 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 3 หน้า