ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง   >  ข้อมูล CIO   
ข้อมูล CIO
ผู้เข้าชม : 2537

CIO

นางวิยดา โชติรัตนะศิริ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
Chief Information Officer

วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 07 ธ.ค. 2560 | 11:27 น.
0 Shares