ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  วีดิทัศน์   >  พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวชิโรภาสศาสดา  
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวชิโรภาสศาสดา
ผู้เข้าชม : 1652

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 

วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2560 | 15:30 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01 พ.ย. 2560 | 11:54 น.
0 Shares