อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560   >  ปีงบประมาณย้อนหลัง   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  >  แผนการจัดสรรงบประมาณต่างประเทศประจำปี พ.ศ.2553  

แผนการจัดสรรงบประมาณต่างประเทศประจำปี พ.ศ.2553


ประเทศ
กลุ่ม
งบประมาณ
รายงานงบประมาณ
รายงานสรุปงบประมาณ
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
เครือรัฐออสเตรเลีย ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐออสเตรีย ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
เนการาบรูไนดารุสซาลาม ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ราชอาณาจักรกัมพูชา ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
แคนาดา ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐชิลี ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐเช็ก ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐฮังการี ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐอินเดีย ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
รัฐอิสราเอล ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐอิตาลี ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ญี่ปุ่น ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐเคนยา ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐเกาหลี ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
มาเลเซีย ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สหรัฐเม็กซิโก ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สหภาพพม่า ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐโปแลนด์ ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สหพันธรัฐรัสเซีย ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ราชอาณาจักรสเปน ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ราชอาณาจักรสวีเดน ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สมาพันธรัฐสวิส ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐตุรกี ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สหรัฐอเมริกา ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ฮ่องกง ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ไต้หวัน ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
กานา ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ไนจีเรีย ต่างประเทศ ดาวน์โหลด