อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่21 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า เลขที่หนังสือนร 0719.1/ว 160 วันที่ประกาศ05 ส.ค. 2565 หน้า1 เข้าชม463 เลขที่ดาวน์โหลด211 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่22 ชื่อเรื่องเรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ เลขที่หนังสือนร 0719.2/ว 153 วันที่ประกาศ27 ก.ค. 2565 หน้า2 เข้าชม280 เลขที่ดาวน์โหลด204 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่23 ชื่อเรื่องเรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 142 วันที่ประกาศ10 มิ.ย. 2565 หน้า2 เข้าชม1067 เลขที่ดาวน์โหลด550 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่24 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2565) เลขที่หนังสือนร 0719.2/ว 132 วันที่ประกาศ31 พ.ค. 2565 หน้า0 เข้าชม527 เลขที่ดาวน์โหลด280 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่25 ชื่อเรื่องเรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เลขที่หนังสือนร 0718/ว 127 วันที่ประกาศ25 พ.ค. 2565 หน้า0 เข้าชม434 เลขที่ดาวน์โหลด418 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่26 ชื่อเรื่องเรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน ๒๕๖๕ เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 120 วันที่ประกาศ29 เม.ย. 2565 หน้า0 เข้าชม206 เลขที่ดาวน์โหลด197 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่27 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 118 วันที่ประกาศ29 เม.ย. 2565 หน้า0 เข้าชม460 เลขที่ดาวน์โหลด690 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่28 ชื่อเรื่องเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 (ภาคเอกชน).pdf เลขที่หนังสือนร 0734/ว 117 วันที่ประกาศ28 เม.ย. 2565 หน้า0 เข้าชม353 เลขที่ดาวน์โหลด183 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่29 ชื่อเรื่องเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 (ภาครัฐ).pdf เลขที่หนังสือนร 0734/ว 116 วันที่ประกาศ28 เม.ย. 2565 หน้า0 เข้าชม409 เลขที่ดาวน์โหลด218 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่30 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เลขที่หนังสือนร 0729.1/ว 115 วันที่ประกาศ22 เม.ย. 2565 หน้า2 เข้าชม285 เลขที่ดาวน์โหลด270 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 397 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 40 หน้า