ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่11 ชื่อเรื่องเรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 142 วันที่ประกาศ10 มิ.ย. 2565 หน้า2 เข้าชม552 เลขที่ดาวน์โหลด445 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่12 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2565) เลขที่หนังสือนร 0719.2/ว 132 วันที่ประกาศ31 พ.ค. 2565 หน้า0 เข้าชม394 เลขที่ดาวน์โหลด168 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่13 ชื่อเรื่องเรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เลขที่หนังสือนร 0718/ว 127 วันที่ประกาศ25 พ.ค. 2565 หน้า0 เข้าชม302 เลขที่ดาวน์โหลด282 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่14 ชื่อเรื่องเรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน ๒๕๖๕ เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 120 วันที่ประกาศ29 เม.ย. 2565 หน้า0 เข้าชม124 เลขที่ดาวน์โหลด109 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่15 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 118 วันที่ประกาศ29 เม.ย. 2565 หน้า0 เข้าชม346 เลขที่ดาวน์โหลด186 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่16 ชื่อเรื่องเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 (ภาคเอกชน).pdf เลขที่หนังสือนร 0734/ว 117 วันที่ประกาศ28 เม.ย. 2565 หน้า0 เข้าชม264 เลขที่ดาวน์โหลด98 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่17 ชื่อเรื่องเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 (ภาครัฐ).pdf เลขที่หนังสือนร 0734/ว 116 วันที่ประกาศ28 เม.ย. 2565 หน้า0 เข้าชม294 เลขที่ดาวน์โหลด127 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่18 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เลขที่หนังสือนร 0729.1/ว 115 วันที่ประกาศ22 เม.ย. 2565 หน้า2 เข้าชม192 เลขที่ดาวน์โหลด176 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่19 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๓ (ภาคเอกชน) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 114 วันที่ประกาศ12 เม.ย. 2565 หน้า0 เข้าชม60 เลขที่ดาวน์โหลด64 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่20 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3 (ภาครัฐ) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 113 วันที่ประกาศ12 เม.ย. 2565 หน้า0 เข้าชม74 เลขที่ดาวน์โหลด74 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 385 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 39 หน้า