ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ผู้เข้าชม : 1021
หมวดหมู่ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
เลขที่หนังสือ นร 0731.1/ว 104

ไฟล์แนบ

ว104.pdf

วันที่ลงประกาศ : 19 มิ.ย. 2561   |   14:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 538 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 65.65 KB
วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
0 Shares