ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย  
เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย
ผู้เข้าชม : 900
หมวดหมู่ กองมาตรฐานงบประมาณ 2
เลขที่หนังสือ นร 0731.2/ว 108
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ

นร 0731.2/ว 108 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

วันที่ลงประกาศ : 16 ก.ค. 2561   |   15:30   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 721 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 220.07 KB
วันที่ประกาศ : 12 ก.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares