ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 681
หมวดหมู่ กองกฎหมายและระเบียบ
เลขที่หนังสือ นร 0702/ว 113

ไฟล์แนบ

นร 0702 ว113 เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

วันที่ลงประกาศ : 23 ก.ค. 2561   |   16:37   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 482 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 44.51 KB

TAG

วันที่ประกาศ : 23 ก.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares