ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 1  
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 1
ผู้เข้าชม : 272
หมวดหมู่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ
เลขที่หนังสือ นร 0734/ว 116
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ

ว116-update-610802.pdf

วันที่ลงประกาศ : 02 ส.ค. 2561   |   09:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 4.43 MB
วันที่ประกาศ : 31 ก.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares