อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศุกราช 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551   
เรื่อง รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศุกราช 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ผู้เข้าชม : 286
เพื่อให้การรวบรวมข้อมูล สรุปผลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.51 สมบูรณ์ และจัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ระหว่างวันที่ 22-23,27-28 ม.ค.52 ดังรายละเอียด
เลขที่หนังสือ นร 0717/ว 29

ไฟล์แนบ

เรื่อง รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศุกราช 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

วันที่ลงประกาศ : 05 ต.ค. 2560   |   16:02   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 271 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 336.32 KB
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 2552 | 00:00 น.
0 Shares