ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 1777
หมวดหมู่ กองนโยบายงบประมาณ
เลขที่หนังสือ นร 0728/ว 86
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ

ข้อสังเกตกรรมาธิการ ปี61.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 พ.ค. 2561   |   18:33   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 661 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 684.53 KB
วันที่ประกาศ : 07 พ.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares