อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่211 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เลขที่หนังสือนร 0729.1/ว 14 วันที่ประกาศ04 ธ.ค. 2560 หน้า0 เข้าชม588 เลขที่ดาวน์โหลด896 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่212 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น เลขที่หนังสือนร 0728/ว 9 วันที่ประกาศ07 พ.ย. 2560 หน้า9 เข้าชม650 เลขที่ดาวน์โหลด429 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่213 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 6 วันที่ประกาศ30 ต.ค. 2560 หน้า5 เข้าชม457 เลขที่ดาวน์โหลด290 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่214 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 5 วันที่ประกาศ25 ต.ค. 2560 หน้า1 เข้าชม618 เลขที่ดาวน์โหลด318 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่215 ชื่อเรื่องเรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 4 วันที่ประกาศ24 ต.ค. 2560 หน้า0 เข้าชม871 เลขที่ดาวน์โหลด605 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่216 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 2 วันที่ประกาศ02 ต.ค. 2560 หน้า2 เข้าชม306 เลขที่ดาวน์โหลด327 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่217 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 1 วันที่ประกาศ02 ต.ค. 2560 หน้า0 เข้าชม259 เลขที่ดาวน์โหลด382 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่218 ชื่อเรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปพลางก่อน เลขที่หนังสือนร 0702/ว 108 วันที่ประกาศ29 ก.ย. 2560 หน้า5 เข้าชม356 เลขที่ดาวน์โหลด394 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่219 ชื่อเรื่องเรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 109 วันที่ประกาศ29 ก.ย. 2560 หน้า17 เข้าชม836 เลขที่ดาวน์โหลด1938 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่220 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 103 วันที่ประกาศ08 ก.ย. 2560 หน้า6 เข้าชม734 เลขที่ดาวน์โหลด0 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 397 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 40 หน้า