ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่211 ชื่อเรื่องเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขที่หนังสือนร 0702/ว 83 วันที่ประกาศ26 พ.ค. 2560 หน้า2 เข้าชม270 เลขที่ดาวน์โหลด255 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่212 ชื่อเรื่องเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขที่หนังสือนร 0702/ว 82 วันที่ประกาศ16 พ.ค. 2560 หน้า5 เข้าชม353 เลขที่ดาวน์โหลด246 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่213 ชื่อเรื่องเรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 58 วันที่ประกาศ28 ก.พ. 2560 หน้า0 เข้าชม339 เลขที่ดาวน์โหลด267 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่214 ชื่อเรื่องเรื่อง การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ เลขที่หนังสือนร 0505/ว 491 วันที่ประกาศ06 ม.ค. 2560 หน้า0 เข้าชม238 เลขที่ดาวน์โหลด171 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่215 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) (แบบรายงาน OUC ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่หนังสือนร 0719.2/ว 30 วันที่ประกาศ15 ธ.ค. 2559 หน้า0 เข้าชม322 เลขที่ดาวน์โหลด192 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่216 ชื่อเรื่องเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 14 วันที่ประกาศ15 พ.ย. 2559 หน้า0 เข้าชม549 เลขที่ดาวน์โหลด0 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่217 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 1 วันที่ประกาศ13 ต.ค. 2559 หน้า0 เข้าชม193 เลขที่ดาวน์โหลด151 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่218 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ เลขที่หนังสือนร ๐๗๓๑.๑/ว ๑ วันที่ประกาศ13 ต.ค. 2559 หน้า0 เข้าชม156 เลขที่ดาวน์โหลด133 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่219 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า เลขที่หนังสือนร ๐๗๓๑.๑/ว ๒ วันที่ประกาศ13 ต.ค. 2559 หน้า0 เข้าชม164 เลขที่ดาวน์โหลด142 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่220 ชื่อเรื่องเรื่อง การบริหารงบประมาณตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 115 วันที่ประกาศ04 ก.ย. 2559 หน้า0 เข้าชม320 เลขที่ดาวน์โหลด277 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 385 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 39 หน้า