ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)
ผู้เข้าชม : 2364

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)

วันที่ลงประกาศ : 07 ก.พ. 2563   |   20:37   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1709 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.15 MB
วันที่ประกาศ : 13 ก.พ. 2563 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 เม.ย. 2565 | 11:18 น.
0 Shares