อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์  >  คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ  >  ตอบข้อหารือ   >  ครุภัณฑ์   >  การจัดหารายการครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในการจัดประเภทของหมวดครุภัณฑ์ ว่ารายการครุภัณฑ์นั้น จะอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ใด จะมีแนวทางพิจารณาอย่างไร  
การจัดหารายการครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในการจัดประเภทของหมวดครุภัณฑ์ ว่ารายการครุภัณฑ์นั้น จะอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ใด จะมีแนวทางพิจารณาอย่างไร
ผู้เข้าชม : 423

กรณีการจัดหารายการครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ การจัดประเภทหมวดครุภัณฑ์รายการดังกล่าวว่าจะเป็นครุภัณฑ์หมวดใด 

ขอให้หน่วยงานพิจารณาวัตถุประสงค์ในการใช้งานครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นหลัก ว่าเข้าข่ายครุภัณฑ์ประเภทใดมากกว่า

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

วันที่ประกาศ : 08 ก.พ. 2562 | 00:00 น.
0 Shares