อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์   >  คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ  >  ตอบข้อหารือ   >  ครุภัณฑ์   >  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา (ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการเช่าและการซื้อรถยนต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)  
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา (ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการเช่าและการซื้อรถยนต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ผู้เข้าชม : 487

อ่านรายละเอียด

วันที่ประกาศ : 08 ก.พ. 2562 | 00:00 น.
0 Shares