อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   >  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   >  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ผู้เข้าชม : 843

ไฟล์แนบ

การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ

วันที่ลงประกาศ : 14 ก.ค. 2563   |   09:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 316 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 11.80 MB

พระราบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

วันที่ลงประกาศ : 14 ก.ค. 2563   |   09:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 299 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 182.15 KB

ที่ นร 1011/ว1 ลว ม.ค. 57 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

วันที่ลงประกาศ : 14 ก.ค. 2563   |   09:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2690 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.47 MB

ที่ นร 1011/ว8 ลว ก.ย. 57 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย และการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2556

วันที่ลงประกาศ : 14 ก.ค. 2563   |   09:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2554 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 493.82 KB
วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2563 | 12:16 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 ก.ค. 2563 | 09:24 น.
0 Shares