อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้เข้าชม : 2830
  • ประมาณการรายรับ
  • ประมาณการรายรับจำแนกตามประเภทรายได้
  • ประมาณการรายได้จำแนกตามหน่วยงาน
  • คำชี้แจงประมาณการรายได้
  • สถิติการจัดเก็บรายได้
วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2563 | 10:18 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 25 มี.ค. 2567 | 09:52 น.
0 Shares