ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  วีดิทัศน์   >  พิธีเททองหล่อ "พระพุทธวชิโรภาสศาสดา" พระพุทธรูปประจำสำนักงบประมาณ  
พิธีเททองหล่อ "พระพุทธวชิโรภาสศาสดา" พระพุทธรูปประจำสำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 1304

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ไพทีหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำสำนักงบประมาณ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวินิจฉัยให้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะเชียงแสน ตามพุทธศิลป์อย่างพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ประทานถวายนามพระพุทธรูปว่า

"พระพุทธวชิโรภาสศาสดา"

วันที่ประกาศ : 09 ก.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 ต.ค. 2560 | 14:08 น.
0 Shares