อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ (ที่ นร 0702-ว44 ลว. 25 มี.ค.47)  
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ (ที่ นร 0702-ว44 ลว. 25 มี.ค.47)
ผู้เข้าชม : 1346
0
วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 ก.ย. 2560 | 18:46 น.
0 Shares