อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ ๒ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เข้าชม : 2806

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๒
ประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


  • ประมาณการรายรับ
  • ประมาณการรายรับจำแนกตามประเภทรายได้
  • ประมาณการรายได้จำแนกตามหน่วยงาน
  • คำชี้แจงประมาณการรายได้
  • สถิติการจัดเก็บรายได้

ไฟล์แนบ

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๒ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ลงประกาศ : 27 ต.ค. 2563   |   11:08   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1258 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.53 MB
วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2563 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 29 ต.ค. 2563 | 10:05 น.
0 Shares