อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  คู่มือ/ขั้นตอน   >  คู่มือสำหรับส่วนราชการ  >  ขั้นตอนในกระบวนการงบประมาณ   >  หลักเกณฑ์การขอรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
หลักเกณฑ์การขอรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ผู้เข้าชม : 1488
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 2564 | 15:55 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 พ.ค. 2564 | 15:31 น.
0 Shares