อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  การจัดให้มีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ   >  การรับฟังความคิดเห็นและสรุปผล ในการจัดทำ (ร่าง)พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. .... และ(ร่าง) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  
การรับฟังความคิดเห็นและสรุปผล ในการจัดทำ (ร่าง)พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. .... และ(ร่าง) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
ผู้เข้าชม : 668
วันที่ประกาศ : 03 พ.ค. 2564 | 00:00 น.
0 Shares