อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)   >  คู่มือการคิดค่า K และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง   >  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (นร 0731.1/ว 104 ลว. 13 มิถุนายน 2561)  
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (นร 0731.1/ว 104 ลว. 13 มิถุนายน 2561)
ผู้เข้าชม : 1113

ไฟล์แนบ

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (นร 0731.1/ว 104 ลว. 13 มิถุนายน 2561)

วันที่ลงประกาศ : 27 ต.ค. 2564   |   10:29   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 754 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 65.65 KB
วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 ต.ค. 2564 | 10:29 น.
0 Shares