อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)   >  คู่มือการคิดค่า K และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง   >  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณี งานก่อสร้างที่มีส่วนผสมยางพารา (นร 0731.1/ว 124 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562)  
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณี งานก่อสร้างที่มีส่วนผสมยางพารา (นร 0731.1/ว 124 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562)
ผู้เข้าชม : 963

ไฟล์แนบ

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณี งานก่อสร้างที่มีส่วนผสมยางพารา (นร 0731.1/ว 124 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562)

วันที่ลงประกาศ : 27 ต.ค. 2564   |   10:33   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 732 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 109.38 KB
วันที่ประกาศ : 28 ส.ค. 2562 | 00:00 น.
0 Shares