อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)   >  คู่มือการคิดค่า K และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง   >  เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดวันเปิดซองที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (นร ๐๗๓๑.๑/๑๗๙๙๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑)  
เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดวันเปิดซองที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (นร ๐๗๓๑.๑/๑๗๙๙๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑)
ผู้เข้าชม : 1086

ไฟล์แนบ

เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดวันเปิดซองที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่ 14 กันย.pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 ต.ค. 2564   |   10:47   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 691 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 651.49 KB
วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2561 | 00:00 น.
0 Shares