อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)   >  คู่มือการคิดค่า K และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง   >  เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K) (ที่ นร ๐๗๓๑.๑/๑๖๓๘๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)  
เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K) (ที่ นร ๐๗๓๑.๑/๑๖๓๘๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ผู้เข้าชม : 861

ไฟล์แนบ

ที่ นร 0731.1-16386 ลว. 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K).pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 ต.ค. 2564   |   10:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 521 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes
วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares