อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)   >  คู่มือการคิดค่า K และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง   >  เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีมีการปรับลดราคาภายหลังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีมติรับราคา และได้มีการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว (นร ๐๗๓๑.๑/๒๒๙๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีมีการปรับลดราคาภายหลังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีมติรับราคา และได้มีการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว (นร ๐๗๓๑.๑/๒๒๙๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ผู้เข้าชม : 3567

ไฟล์แนบ

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีมีการปรับลดราคาภายหลังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีมติรับราคา และได้มีการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว (นร ๐๗๓๑.๑/๒๒๙๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

วันที่ลงประกาศ : 27 ต.ค. 2564   |   11:14   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2603 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.19 MB
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2564 | 00:00 น.
0 Shares