อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   >  เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้เข้าชม : 8925

ไฟล์แนบ

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๘/ว ๓๙ ลว ๒๑ ธค ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf

วันที่ลงประกาศ : 22 ธ.ค. 2564   |   11:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 3320 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.12 MB

คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ 2566-2.pdf

วันที่ลงประกาศ : 22 ธ.ค. 2564   |   11:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 4407 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 51.94 MB
วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2564 | 00:00 น.
0 Shares