อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ ๒ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้เข้าชม : 4484

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๒
ประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


  • ประมาณการรายรับ
  • ประมาณการรายรับจำแนกตามประเภทรายได้
  • ประมาณการรายได้จำแนกตามหน่วยงาน
  • คำชี้แจงประมาณการรายได้
  • สถิติการจัดเก็บรายได้

ไฟล์แนบ

ฉบับที่ ๒ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2565   |   11:41   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1844 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 4.12 MB
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2565 | 00:00 น.
0 Shares