อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การติดตามและประเมินผล   >  รายงานการติดตามประเมินผล / การใช้จ่ายงบประมาณ   >  ด่วนที่สุด ที่ นร 0717.2/ว175 ลว 29 กันยายน 2566 เรื่อง การดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ด่วนที่สุด ที่ นร 0717.2/ว175 ลว 29 กันยายน 2566 เรื่อง การดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้เข้าชม : 793

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด ที่ นร 0717.2/ว175 ลว 29 กันยายน 2566 เรื่อง การดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ลงประกาศ : 02 ต.ค. 2566   |   18:29   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 227 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 582.76 KB
วันที่ประกาศ : 02 ต.ค. 2566 | 00:00 น.
0 Shares