อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การติดตามและประเมินผล   >  รายงานการติดตามประเมินผล / การใช้จ่ายงบประมาณ   >  เรีื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เรีื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้เข้าชม : 1073

ไฟล์แนบ

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 พ.ย. 2566   |   16:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 204 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.63 MB

2.โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย).pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 พ.ย. 2566   |   16:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 126 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 6.42 MB

3.โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล.pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 พ.ย. 2566   |   16:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 177 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.65 MB

4.โครงการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยการใช้กลไกราคาแบบบูรณาการ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 พ.ย. 2566   |   16:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 198 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 13.05 MB

5.โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียม.pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 พ.ย. 2566   |   16:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 577 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.77 MB

6.โครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

วันที่ลงประกาศ : 27 พ.ย. 2566   |   17:08   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 209 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 53.02 MB

7.โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 พ.ย. 2566   |   16:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 109 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.96 MB

8.โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย.pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 พ.ย. 2566   |   16:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 918 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 26.28 MB
วันที่ประกาศ : 16 พ.ย. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2566 | 17:09 น.
0 Shares