อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   >  ด่วนที่สุด นร0716/ว56 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 เรื่อง การปรับปรุงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ด่วนที่สุด นร0716/ว56 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 เรื่อง การปรับปรุงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผู้เข้าชม : 2153

ไฟล์แนบ

นร 0716_ว 56 ลว. 24 มค 68.pdf

วันที่ลงประกาศ : 26 ม.ค. 2567   |   13:34   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1419 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 203.19 KB

อ้างถึง 1 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0716_ว50.pdf

วันที่ลงประกาศ : 26 ม.ค. 2567   |   13:34   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1503 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 208.00 KB

อ้างถึง 2 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505_ว 28.pdf

วันที่ลงประกาศ : 26 ม.ค. 2567   |   13:34   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 883 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 545.23 KB
วันที่ประกาศ : 26 ม.ค. 2567 | 13:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 ม.ค. 2567 | 13:50 น.
0 Shares