ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  วีดิทัศน์   >  ประชาชนได้อะไรจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประชาชนได้อะไรจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ผู้เข้าชม : 2334
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 ก.พ. 2561 | 15:07 น.
0 Shares