ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙  
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้เข้าชม : 706
วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:59 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 15 พ.ค. 2561 | 11:47 น.
0 Shares